Of Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin kuruluş çalışmaları 24 Aralık 1966 tarihinde on bir kurucu üyenin İstanbul’da günlük ekonomi gazetesinde verdikleri ilan ile başlatılmıştır.

10 Ocak 1967 tarihinde kurucular kurulu Cemal Ulusoy başkanlığında kuruluş çalışmalarını yaparak BİRİNCİ OLAĞAN GENEL KURULU 16 Nisan 1967 tarihinde gerçekleştirerek faaliyetlere start verilmiştir. 

Of Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu  23 Ekim 1967 tarihinde Laleli Mesih paşa Caddesi 197 pafta 807 ada, 62 numaralı arsayı 50.000 TL ödeyerek İstanbul Belediyesinden Of Belediyesi adına satın almışlardır.

Alınan arsa üzerine Öğrenci Yurdu binası 02.11.1967 tarih ve 2689 numaralı 9/244 e sayılı mukavele ile Of Derneği lehine ipotek tesisi ve tapuya şerh ve tescili yapılarak bina inşaatı emanet usulüyle bütün Ofluların ayni, nakdi ve bedeni çalışmaları sayesinde inşa edilmiştir.

Of Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Akyüz ve arkadaşları 15.02.1987 tarih ve 26 sayılı kararları ile Of Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı kurulması kararını alarak çalışmaları başlatmışlardır. 

Fatih 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 12.12.1990 gün E.1990/7 K.1190/1162 sayılı kararı ile Of Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı kuruluşu gerçekleşmiştir.

Of’a bağlı iken 25 Haziran 1990 tarihli törenle ilçe olan Hayrat’ın Of Kültür ve Yardımlaşma Derneğinden kopması düşünülemezdi ve 20 Ocak 1991 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile Derneğimizin adı OF HAYRAT KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ olarak değiştirilmiştir. 

Hemen ardından Vakfımızın adı değiştirilerek Fatih 3. Asliye Hukuk Hakimliğinin 22.05.1991 tarih ve 1991/215 E 1991/463 K. Sayılı ilamı ile OF HAYRAT KÜLTÜR EĞİTİM VE YARDIMLAŞMA VAKFI olarak tescil edilmiştir.

Vakfımızın kuruluşunun da gerçekleşmesi ile Dernek-Vakıf birlikte yeni bir atılıma girerek bugün faaliyetlerini sürdürmekte oldukları binanın arsasını kat karşılığı olarak Fatih Belediye Başkanı Yusuf Günaydın’ın görevde olduğu dönemde 28 Nisan 1992 tarihinde alarak hızla inşaatı gerçekleştirmiştir.

2002-2005 yıllarında Derneğimizin Anadolu Yakası Şubesi için Kadıköy Kurbağalı Dere’nin denizle buluştuğu yerde eski bir bina satın alınarak restore edilmiştir. Burada OF HAYRAT KÜLTÜR YARDIMLAŞMA DERNEĞİ ve VAKFI TESİSLERİ yapılmıştır. Söz konusu tesisisin tadilat inşaatı Kadıköy Belediyesi çevre düzenlemesi plan tadili gereğince halen devam etmektedir.

Dr. Zafer Nuhoğlu ’nun  Başkanlığı dönemi olan 2000 li yıllarda mezarlık yapılmak amacıyla Durusu Boyalı Köy mevkiinde 72 dönüm arazi satın alınmıştır. ancak Özel Mezarlık Kanununun yasalaşmaması ve Büyük Şehir Belediyesinin gelir kaybı endişesi nedeniyle özel mezarlıklara müsaade edilmedğinden henüz ruhsat alınamamıştır.

2008 yılında Vatan Caddesi Of Hayrat Vakfı İş Hanı 7. Katındaki teraslı küçük restoran yeniden inşa edilerek tam kata dönüştürülüp, klasik saray motifleriyle dekore edilmek suretiyle 150 kişilik Sosyal Tesis olarak hizmete açılmıştır.

OF HAYRAT KÜLTÜR YARDIMLAŞMA DERNEĞİ’nin

Kuruluştan günümüze kadar ki başkanları

Mehmet Ali YılmazOnursal Başkan
Cemal  Ulusoy1967-1970
Dr. Necati Ulvi Kadıoğlu1970-1972
Süleyman Nuri Albayrak1972-1974/1978-1983
Hasan Nuhoğlu1974-1976
Celal Saral1983-1984
Ömer Musaoğlu1984-1986
Prof. Dr. Ali Akyüz1986-1991
Niyazi Musaoğlu1991-1995
Av. İsmet Taka1995-1997
Dr. Zafer Nuhoğlu1997-2005
Ruhan Çakıroğlu2005-2010
Mustafa Saral2010-
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com