İstanbul’a Karadenizliler ’in ilk gelişi, Fatih Sultan Mehmet Han’ın Trabzon’u fethine kadar uzanır. Çeşitli nedenlerin tetiklemesiyle süre gelen göç hareketleri,  özellikle son yüzyılda artarak devam etmiştir. Bu kapsamda OF-Hayrat Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin kuruluşunda bu söz konusu göçlerin izlerini görmek mümkün.    

Derneğimiz İstanbul’da kurulan ilk Karadeniz sivil toplum teşkilatlarından biridir. Kurucu Başkan Cemal Ulusoy’dur.24 Aralık 1966 tarihinde 11 kurucu üye, İstanbul’da günlük yayımlanan bir gazeteye kuruluşa dair bir ilan verirler. Bu ilan, Of Hayrat Kültür Yardımlaşma Derneği’nin kuruluşu olarak kabul edilir.

İlk toplantı 10 Ocak 1967: Kurucular kurulu Cemal Ulusoy başkanlığında icra edilmiştir. 16 Nisan 1967’de gerçekleşen 1.olağan kongreyle de dernek faaliyetlerine fiilen başlar.

23 Ekim 1967’da Derneğimiz; Laleli Mesih Paşa caddesi, 197 pafta, 807 adadaki 62 nolu arsayı, 50.000 lira ödeyerek İstanbul Belediyesi’nden Of Belediyesi namına satın alır.

2 Aralık 1967’da ise: Alınan arsa üzerine bir öğrenci yurdu binası yapımı için çalışmalar başlar, 2689’a  9/ 244 sayılı mukavele ile derneğin lehine ipotek tesisi, ve tapuya şerh konulmak suretiyle konularak ve tescili yapılmıştır. Böylece bina; Ofluların ayni-nakdi ve bedeni destekleriyle inşa edilir. 

Tarihler 1987’yi gösterdiğinde derneğin Yönetim Kurlu Başkanı Prof.Dr. Ali Akyüz ve arkadaşları, 15 Şubat 1987 tarih ve 26 sayılı kararla, OF KÜLTÜR, EĞİTİM ve YARDIMLAŞMA VAKFI’nın kurulması kararı alınmıştır12 Aralık 1990’da da Fatih 3.Asliye Hukuk Mahkemesinin, E/1990-E kararı ışığında vakfın resmi kuruluşu tamamlanır. 

Hayrat, tarih boyunca Of ile etle tırnak gibi olmuştur, Hayrat denince Of, Of denince Hayrat anlaşılmıştır. 25 Haziran 1990’a kadar Of’a bağlı bir belde olan Hayrat, bu tarihte ilçe olmuştur. Bu sürecin akabinde 20 Ocak 1991’den itibaren cemiyetimizin adı Of Hayrat Kültür ve Yardımlaşma Derneği olarak değiştirilirmiştir.

22 Mayıs 1991ise Dernekle birlikte vakfın adı da Of Hayrat Kültür, Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı olarak değiştirilmiştir. 

28 Nisan 1992 ‘ye gelindiğinde: yani Yusuf Günaydın’ın Fatih belediye başkanı olduğu dönemde, bugün dernek ve vakıf binası olarak kullandığımız arsanın inşaat çalışmaları başlamış ve bugünkü durumuna getirilmiştir.

2002 ve Sonrası dönemde de Anadolu yakasında derneğimize ait bir şube kazandırmak amacıyla, bu yıllarda Kadıköy Kurbağıledere bölgesinde bir mekan satın alınmıştır. Alınan mekanın restorasyon çalışmaları yapılıp, gerek dernek ve vakfın şubesi, gerekse, diğer sosyal aktiviteler için kullanılması sağlanmıştır.

Yine bu yıllarda Dr. Zafer Nuhoğlu’nun başkanlığı döneminde, Durusu Boyalıköy’de 72 dönümlük bir mezarlık yeri satın alınmıştır. Fakat çeşitli kanuni nedenlerle henüz buraya ruhsat alınamamıştır.

2008: şuan ki yerleşkemizin en üst katında bulunan restorantın, yeniden dekore edilerek, tüm Of ve Hayratlıların hizmetine açıldığı yıldır. 150 kişinin aynı anda yemek yiyebileceği Teras Restaurant’ da, derneğimizin ve vakfımızın toplantılarına ev sahipliği yapmaktadır. Aynı zamanda, Trabzon’un diğer ilçeleri ve STK’larıyla yine burada çeşitli organizasyonlar da icra edilmektedir.

Amaç:

Of Hayrat Kültür, Yardımlaşma Derneği, Of ve Hayrat kültürünü yaymaya çalışan, büyük bir SİVİL TOPLUM HAREKETİDİR. Of Hayrat Derneği ve Vakfı, yönetim kurulu ve tüm birimleriyle modern bir STK olan bu organizasyon, katılımı esas alır. Gönüllülük temelinde çalışmalar yürütür. Getirdiği öneriler ve söylemlerle karar vericilerin olduğu gibi hedeflediği toplum tarafından da dikkate alınır.

Bugüne kadar sürdürülebilir başarısındaki en önemli etken, üyelerinin her koşulda derneğe gösterdiği ilgi, güven ve desteklerdir.

Kurulduğu Günden Bu Yana AMAÇLAR

  • Of ve Hayrat dışında yaşayan her hemşerisini DOĞRU TEMSİL.
  • Of ve Hayrat’ın kaynaklarını doğru kullanarak geriye dönük hizmetlerle bulunmak
  • Türkiye’nin neresinde olursa olsun, Oflu ve Hayratlı gençlerimizin eğitimine BURS’larla katkı sunmak 
  • Katılımcılığını ve gönüllüğü artırmak
  • Of ve Hayrat adına lobiler yaparak, ilçelerimize ve insanımıza katkı sağlamak. 
  • İlçelerimize yatırımları teşvik edecek programları desteklemek. 
  • İlçelerimizi ve ilçe tarihlerimizi doğru şekilde anlatmak ve bunun için programlar tertip etmek
  • Üniversitelerimizdeki genç ve yetenekli beyinlerin, bu oluşum içinde sürekli desteklemek 
  • Yine aynı amaçla öğrencilerimizi bu çatı altında toplamak, mesleki ve çevresel gelişimlerini arttırmak 
  • Politikacılarımız, bürokratlarımız, işadamlarımız, sanayicilerimiz, öğrencilerimiz ile tüm kesimlerimiz arasında DAYANIŞMA RUHU’nun geliştirmek
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com