Dernek Tarihçesi

OF HAYRAT KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ 

FAALİYET TARİHÇESİ

 Of Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin kuruluş çalışmaları 24 Aralık 1966 tarihinde on bir kurucu üyenin İstanbul’da günlük ekonomi gazetesinde verdikleri ilan ile başlatıldı.

     10 Ocak 1967 tarihinde kurucular kurulu Cemal Ulusoy başkanlığında kuruluş çalışmalarını yaparak BİRİNCİ OLAĞAN GENEL KURULU 16 Nisan 1967 tarihinde gerçekleştirerek faaliyete başlamışlardır.

     Of Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu  23 Ekim 1967 tarihinde Laleli Mesih paşa Caddesi 197 pafta 807 ada, 62 numaralı arsayı 50.000 TL ödeyerek İstanbul Belediyesinden Of Belediyesi adına satın aldılar.

     Alınan arsa üzerine Öğrenci Yurdu binası 02.11.1967 tarih ve 2689 numaralı 9/244 e sayılı mukavele ile Of Derneği lehine ipotek tesisi ve tapuya şerh ve tescili yapılarak bina inşaatı emanet usulüyle bütün Ofluların ayni, nakdi ve bedeni çalışmaları sayesinde inşa edilmiştir.

      Of Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Akyüz ve arkadaşları 15.02.1987 tarih ve 26 sayılı kararları ile Of Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı kurulması kararını alarak çalışmaları başlattılar.

      Fatih 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 12.12.1990 gün E.1990/7 K.1190/1162 sayılı kararı ile Of Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı kuruluşu gerçekleşmiştir.

      Of’a bağlı iken 25 Haziran 1990 tarihli törenle ilçe olan Hayrat’ın Of Kültür ve Yardımlaşma Derneğinden kopması düşünülemezdi ve 20 Ocak 1991 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile Derneğimizin adı OF HAYRAT KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ olarak değiştirildi.

     Hemen ardından Vakfımızın adı değiştirilerek Fatih 3. Asliye Hukuk Hakimliğinin 22.05.1991 tarih ve 1991/215 E 1991/463 K. Sayılı ilamı ile OF HAYRAT KÜLTÜR EĞİTİM VE YARDIMLAŞMA VAKFI olarak tescil edilmiştir.

     Vakfımızın kuruluşunun da gerçekleşmesi ile Dernek-Vakıf birlikte yeni bir atılıma girerek bugün faaliyetlerini sürdürmekte oldukları binanın arsasını kat karşılığı olarak Fatih Belediye Başkanı Yusuf Günaydın’ın görevde olduğu dönemde 28 Nisan 1992 tarihinde alarak hızla inşaatı gerçekleştirmiştir.

     2002-2005 yıllarında Derneğimizin Anadolu Yakası Şubesi için Kadıköy Kurbağalı Dere’nin denizle buluştuğu yerde eski bir bina satın alınarak restore edilip OF HAYRAT KÜLTÜR YARDIMLAŞMA DERNEĞİ ve VAKFI TESİSLERİ yapılmış olup Kadıköy Belediyesi çevre düzenlemesi plan tadili gereğince halen tadilat inşaatı devam etmektedir.

     Dr. Zafer Nuhoğlu ’nun  Başkanlığı dönemi olan 2000 li yıllarda mezarlık yapılmak amacıyla Durusu Boyalı Köy mevkiinde 72 dönüm arazi satın alınmış ancak Özel Mezarlık Kanununun yasalaşmaması ve Büyük Şehir Belediyesinin gelir kaybı endişesi nedeniyle özel mezarlıklara müsaade etmemesi yüzünden ruhsat alınamamıştır.

      2008 yılında Vatan Caddesi Of Hayrat Vakfı İş Hanı 7. Katındaki teraslı küçük restoran yeniden inşa edilerek tam kata dönüştürülüp, klasik saray motifleriyle dekore edilerek 150 kişilik Sosyal Tesis olarak hizmete açılmıştır.

OF HAYRAT KÜLTÜR YARDIMLAŞMA DERNEĞİ’nin

     Kuruluştan günümüze kadar ki başkanları

Mehmet Ali Yılmaz                            

Onursal Başkan

Cemal  Ulusoy                                      

1967-1970 

Dr. Necati Ulvi Kadıoğlu                      

1970-1972                        

Süleyman Nuri Albayrak                      

1972-1974/1978-1983

Hasan Nuhoğlu                                     

1974-1976

Celal Saral                                            

1983-1984

Ömer Musaoğlu                                     

1984-1986

Prof. Dr. Ali Akyüz                                 

1986-1991

Niyazi Musaoğlu                                    

1991-1995

Av. İsmet Taka                                      

1995-1997

Dr. Zafer Nuhoğlu                                  

1997-2005

Ruhan Çakıroğlu                                     

2005-2010

Mustafa Saral                                           

2010-

 

      

7978 Kez Görüntülendi.